KANUNLAR

Alatlı Kanunun Bildirgesi

KANUNLAR

  • 2014 Yılına ait belgeler

    alatlı kanunlar

    2014 / 4458

    4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar