GÜMRÜKLEME

GÜMRÜKLEME HİZMETİ

Gümrük müşavirliği deneyim, sorumluluk, bilgi ve güven gerektiren, yürürlükte bulunan mevzuat, kanunlar ve bağlı yönetmeliklere göre karşılanacak sorunları, izlenmesi gerektiren prosedürler , alınması gereken izin belgeleri uygulanacak strateji için en önemli kurum gümrük müşavirliğidir. Bu sebeple Alatlı gümrük müşavirliği mevzuat takibi ile sektörlere göre değişiklikleri müşterilerini haberdar eder. Gümrük Müdürlükleri ile entegre çalışan EDİ sistemi ile beyanname tescil işlemleri şirket merkezinde gerçekleştiriliyor. İhracat işlemlerinin hızlı etkin bir şekilde yapılabilmesi için ihracat birlik onayı E-birlik projesi kapsamında şirketimizden yapılmaktadır.

Full 1

İnteaktif gümrüçüklük çağına giren şirketimiz günlük ithalat ve ihracat işlemlerinin takipini ve raporlarını müşterilerine elektronik ortamda ulaştırmaktadır. Alatlı gümrük müşavirliği İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Derince, Gebze,Yarımca Petro Kimya , Çerkezköy, İzmir, Gemlik, Bursa ,Mersin gümrüklerinde hizmet vermektedir..

Alatlı Uluslararası Nakliyat Şirketimiz 2001 yılından itibaren Freight Forwarder olarak uluslararası kara , hava ve parsiyel ve komple konteyner taşımacılığı ile hizmet vermeye başlamıştır.

2005 yılından itibaren kara nakliyesinde tır yatırımları yaparak öz mal araçları ile özellikle Türkiye Bulgaristan arasında düzenli olarak parsiyel ve komple taşımacılığı hizmeti vermektedir.

İthalat Gümrüklemesi

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,
 • Ordinonun alınması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
 • Küşat yapılması,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
 • İhracat Gümrüklemesi

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsoloslu
 • tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Diğer İşlemler

 • Transit işlemleri
 • Posta Gümrük işlemleri
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
 • Geri Gelen Eşya işlemleri

  Hava Taşımacılığı

  Alatlı tüm dünyayı kapsayan geniş acenta ağı ve en önemli havayolu şirketleriyle yapılan anlaşmalarla, müşterisine hava taşımacılığında en kaliteli hizmeti en uygun maliyete sunmak için çalışmaktadır.

  Kara Yolu Taşımacılığı

  Müşterileri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, istenilen şekilde karşılayabilmek için Alatlı; kara taşımacılık çözümlerinde ürün hacmine göre Komple ve Parsiyel seçeneklerini sunmaktadır. İhtiyaç duyulan tek bir siparişin taşınması olabileceği gibi, birden fazla siparişi içeren daha kompleks proje taşımaları da olabilmektedir. Müşteri ihtiyaçlarını anlayarak, taşıma sürecini en kullanışlı hale getiren esnek çözümleriyle Alatlı, müşterileri için gereken yükleme alanını temin etmektedir.

  Deniz Yolu Taşımacılığı

  Denizyolu eşya taşımacılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gerek hacim gerekse taşınan eşyanın değeri açısından en yüksek paya sahip taşımacılık türüdür. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 80’den fazlası denizyoluyla taşınmaktadır.Alatlı olarak deniz yolu taşımacılığında acentelerle yapılan anlaşmalar neticesinde, müşterilerimizin doğrultusunda komple ve parsiyel konteyner taşımacılığı da yapılmaktadır.

  Depo & Stok Yönetimi

  Alatlı, Kocaeli Gebze de müşteri talepleri doğrultusunda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri vermektedir. Türkiye' de ve dünyada ticaretin yoğun olduğu tüm ana arterlerde 5,500 m2 kapalı olmak üzere faaliyet göstermekte ve devam eden yurt içi yatırımlarıyla kapasitesini her geçen gün artırmaktadır.

  Tüm depolar, alan m2 yerine hacim m3 kullanılacak şekilde çelik konstrüksiyon kat ve yüksek raflama sistemiyle tasarlanmıştır. Depolanacak malzemenin birim stoklama maliyeti minimize edilmekte ve müşterilerimize maliyet avantajı sağlanmaktadır

  Genel Hatlarıyla Yapılan İşlemler Şu Şekilde Sıralanır

 • Depolama alanını iş süreçlerine uygun üretken ve verimli hale getirmek
 • Gönderen veya üreticiden malları teslim almak
 • Malların depoya boşaltılması, stoklamak ve birleştirmek
 • Depo içerisinde forklift, raf ve paletlerden yararlanmak
 • Depo içerisinde bilişim (Bilgisayar, iletişim ve barkod vb.) teknolojilerinden yararlanmak
 • Malları depo içerisinde uygun bir şekilde istiflemek , raflamak ve saklamak
 • Depo içi ısı,nem,ses,ışık vb. risk faktörlerini asgari seviyede tutmak
 • Müşteri siparişlerine göre malların konsolidasyonunu yapmak
 • Sevkiyat öncesinde malları ambalajlamak ve etiketlemek
 • Malları Yükleme ve sevkiyat için hazır hale getirmek,
 •