KANUNLAR

Alatlı Genelge Bildirgesi

GENELGELER

 • 2016 Yılına ait belgeler

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  IPA- GERİ VERME / KALDIRMA

 • Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  IPA- YÜKÜMLÜ

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  IPA-TEMİNAT

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  IPA-TEBLİĞ

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  IPA-KARAR

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  Tartı Aletlerinde Hata Toleransları

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  GK 235-1_C UYGULAMA

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları - Uzlaşma

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  TEV UYGULAMASI

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  ÖTV - EK-11 Bilgi Formu Güncelleme Gönderimi

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  İthalat bedellerinin yurtdışına gönderilmesi

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  VERGİLERİN ÖDENMESİ

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  SONRADAN KONTROL

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  İTAHLAT REJİMİ EK KARAR

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  Yeni Vergi Affı kapsamında gümrük alacaklarının yapılandırılması

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  KORE MENŞE DÜZENLEMESİ

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  TSE GENELGE (MGMB-UMGGB-20168)

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  Lityum Bataryaların Kargo Uçaklarında Taşınmasına İlişkin Yeni Kısıtlamalar:

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  TRT BANDROL ÜCRETLERİ HAKKINDA

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  YENİDEN TAHLİL

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  E-FATURA GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  İTHALAT REJİMİNE EK KARAR

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  GÜMRÜK ALACAĞININ TAKİBİ

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  Ceviz ve Badem Referans Kıymet

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  ANTREPODA ELLEÇLEME İŞLEMLERİ

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 0

  YETKİLENDİRİLMİŞ ÖZEL AYAR EVLERİ

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 1

  NAKİT KONTROLLERİ

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 1

  TEMİNAT MEKTUBU

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 3

  ANTREPO KAMERA KURULUMU

  Alatlı Genelgeler

  2016 / 58

  Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Yetki Devri