HİZMETLERİMİZ

 

Alatlı Uluslararası Nakliyat Şirketimiz 2001 yılından itibaren Freight Forwarder olarak uluslararası kara , hava ve parsiyel ve komple konteyner taşımacılığı ile hizmet vermeye başlamıştır.

2005 yılından itibaren kara nakliyesinde tır yatırımları yaparak öz mal araçları ile özellikle Türkiye Bulgaristan arasında düzenli olarak parsiyel ve komple taşımacılığı hizmeti vermektedir.

İthalat Gümrüklemesi 
  İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
  Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,
  Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
  Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
  Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,
  Ordinonun alınması,
  Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
  Küşat yapılması,
  Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
  Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
  Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
  İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,

  İhracat Gümrüklemesi
  İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
  Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
  Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsoloslu
  tasdik işlemleri vb. yapılması,
  Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
  Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
  Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
  İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
  Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
  Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
  Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
  Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
  
  Diğer İşlemler
  
  Transit işlemleri
  Posta Gümrük işlemleri
  Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
  Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
  Geri Gelen Eşya işlemleri
 
  Hava Taşımacılığı
  
  Alatlı tüm dünyayı kapsayan geniş acenta ağı ve en önemli havayolu şirketleriyle yapılan anlaşmalarla, müşterisine hava taşımacılığında en kaliteli hizmeti en uygun maliyete sunmak için çalışmaktadır.
  
  Kara Yolu Taşımacılığı
   
        Müşterileri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, istenilen şekilde karşılayabilmek için Alatlı; kara taşımacılık çözümlerinde ürün hacmine göre Komple ve Parsiyel seçeneklerini sunmaktadır. İhtiyaç duyulan    tek bir siparişin taşınması olabileceği gibi, birden fazla siparişi içeren daha kompleks proje taşımaları da olabilmektedir. Müşteri ihtiyaçlarını anlayarak, taşıma sürecini en kullanışlı hale getiren esnek çözümleriyle Alatlı, müşterileri için gereken yükleme alanını temin etmektedir.
 
  Deniz Yolu Taşımacılığı
 
  Denizyolu eşya taşımacılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gerek hacim gerekse taşınan eşyanın değeri açısından en yüksek paya sahip taşımacılık türüdür. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 80’den fazlası denizyoluyla taşınmaktadır.Alatlı olarak deniz yolu taşımacılığında acentelerle yapılan anlaşmalar neticesinde, müşterilerimizin doğrultusunda komple ve parsiyel konteyner taşımacılığı da yapılmaktadır.  
  
  Depo & Stok Yönetimi
 
       Alatlı, Kocaeli Gebze de müşteri talepleri doğrultusunda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri vermektedir. Türkiye' de ve dünyada ticaretin yoğun olduğu tüm ana arterlerde 5,500 m2  kapalı olmak üzere faaliyet göstermekte ve devam eden yurt içi yatırımlarıyla kapasitesini her geçen gün artırmaktadır.
        Tüm depolar, alan m2 yerine hacim m3 kullanılacak şekilde çelik konstrüksiyon kat ve yüksek raflama sistemiyle tasarlanmıştır. Depolanacak malzemenin birim stoklama maliyeti minimize edilmekte ve müşterilerimize maliyet avantajı sağlanmaktadır
   Genel Hatlarıyla Yapılan İşlemler Şu Şekilde Sıralanır
 
   Depolama alanını iş süreçlerine uygun üretken ve verimli hale getirmek
   Gönderen veya üreticiden malları teslim almak
   Malların depoya boşaltılması, stoklamak ve birleştirmek
   Depo içerisinde forklift, raf ve paletlerden yararlanmak
   Depo içerisinde bilişim (Bilgisayar, iletişim ve barkod vb.) teknolojilerinden yararlanmak  
   Malları depo içerisinde uygun bir şekilde istiflemek , raflamak ve saklamak
   Depo içi ısı,nem,ses,ışık vb. risk faktörlerini asgari seviyede tutmak
   Müşteri siparişlerine göre malların konsolidasyonunu yapmak
   Sevkiyat öncesinde malları ambalajlamak ve etiketlemek
   Malları Yükleme ve sevkiyat için hazır hale getirmek,